'O ROMA 3

1Nako koge'ena, de ngone 'o Yahudioka ma nyawa 'okia pofoloide? De 'okia ma faedaa pamoteke 'o 'atorangi ma ngale 'inasuna? 2Ma raiokau 'o gudaiku naga 'okia sonaa 'i'ini'inioka! Ma di-disiraka, sababu 'o Yahudi ma nyawakau ma Jo'oungu ma Dutu wosito-togumu 'awi demo-demo. 3'Ato ma sababu 'o Yahudioka munuka koyosingounuwa? so ma Jo'oungu ma Dutu 'awi jaji kowagounguawau? 4Ma raiokau ko'uwa! Sababu 'iwaitokau ma Jo'oungu ma Dutu kowoelu-elukuwa, ngaro 'o nyawa 'isinoimi yoelu-eluku. Moteke 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku, "La 'iwai-waiti monga 'ato ngona notiai naga 'ani demo-demoka gee nosisupu-supuokau, de notero gee ma 'orasi nihakimi." 5Ma nako ma Jo'oungu ma Dutu 'awi loa 'isiika 'iwaiti, sababu ngone podiai koitiaiwa, dua ngone 'okia pongose? 'Ato ngone pongose 'ato ma Jo'oungu ma Dutu kowoloawa nako wonahukumu ngone? (Ngoi tosidemo ne'ena moteke ka 'o nyawa biasa manga di-dibangi.) 6Ma gou-goungu ma Jo'oungu ma Dutu 'una ge'ena woloa! Sababu nako kowoloawa, kokia 'una wahakimi 'o dunia ne'ena? 7Ma nako la ma sababu nanga di-diai koiti-tiaiwa, so ma Jo'oungu ma Dutu 'awi gokoie gee posironga 'itiaioka kaisiika monga 'iwaiti sigado 'una wisiie, 'ido'oa so ngone 'o dorou podi-diai ne'ena kainasisalasi 'ato ngone posowo-sowono? 8De 'ido'oa so ngone koidadiwa pongose, "Yaowa ngone podiai 'o dorou la 'ibaoro yaowa-owa?" Ma goungu naga 'o nyawa 'isito-torou ngoino yongose 'ato ngoi tongosekau koge'ena. 'O nyawa koge'ena yadaene ma Jo'oungu ma Dutu wakihukumu. 9So bika kokia ngone 'o Yahudi ma nyawa? Ngone? 'ifoloi podaduie de 'o nyawa 'iregu? Ma gou-goungu ko'uwa! Tosidemokau 'ato 'o Yahudioka de 'o nyawa 'iregu ge'ena 'iodumu 'o sowono 'inaparetano. 10Moteke 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka konee, "Komoiwa moi koyosowonuwa, 11komoiwa moi yomau yasahe ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau de komoiwa moi yomau wimoteke ma Jo'oungu ma Dutu. 12'O nyawa 'iodumu yomasikurutokau ma Jo'oungu ma Dutuoka, 'iodumu yolibakau, komoiwa moi yodiai 'iti-tiai, ka moi ma ko'uwa. 13To 'ona manga demo-demo 'itorou matero ka 'o bo'osuku 'ipelengade ma bounu. 'Ona yosihaga-haga de yosiliba-liba, de manga sigurubungu ma demo-demo matero ka 'o ngia ma bisa. 14'Ona ge'ena yosibo-bobeto de yosito-torou 'o nyawaka. 15'Ona ge'ena manga japatioka nako la yomau 'o nyawa yato'oma. 16'Ona yatorou 'okia sonaa de yasikisaa 'o nyawa kiaka naga bato. 17'Ona koma'iwa yo'ahu 'isa-sanangi de 'o nyawa 'iregu, 18de kowihoromatiwa ma Jo'oungu ma Dutu." 19Ne'ena ngone panakokau 'ato 'iodumu gee 'isilefo-lefoku ma Jo'oungu ma Dutu 'awi besesongoka gee 'o Musa wositota-totara, ge'ena ma dumutu 'o nyawa-nyawaka gee 'o besesongo ge'ena yakipa-paretano. Ge'enau so ka moi ma koidadiwau yongose 'ato 'ona koyosowonuwa, so ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wahukumu 'o nyawa 'o duniaka 'iodumu. 20Sababu komoiwa moi yadiai yatotomo 'o besesongo ma Jo'oungu ma Dutuno ge'ena, ge'enau so ka moi ma koya'akunuwa yasanangi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina. Sababu 'o besesongo ge'ena duga kaisidumutu 'ato 'o nyawa yosowono. 21Ma ne'ena ma Jo'oungu ma Dutu wosidumutokau 'o ngekomo kokia 'o nyawa pomarimoioli de de 'una, de ma ngekomo ge'ena ko 'o besesongo ma Jo'oungu ma Dutunowa gee 'o Musa wositota-totara pamoteke. 'O Musa de 'o nabii manga bukuokau ge'ena 'isiwaiti ma ngale ge'ena, 22'ato ngone 'o nyawa pomarimoioli de ma Jo'oungu ma Dutu ge'ena ma ngekomo duga kapongaku ma Yesus Kristusika. Ma Jo'oungu ma Dutu wodiai kone'ena 'o nyawa 'iodumika gee yongaku-ngaku, sababu kowoiri-irikuwa. 23Sababu ngone 'o nyawa poodumu posowonokau de nanga 'ahu 'imakakurutokau de ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau. 24Duga ka ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina ma sure, so ngone pomarimoioli de de 'una ma ngekomo ma Kristus Yesus. Sababu 'unau watuusu 'o nyawa ma sowono. 25Ma Jo'oungu ma Dutu wisisarakani ma Kristus Yesus wosongene, la de ge'ena 'isidumutu 'ato 'o nyawa ma so-sowono watuusokau nako la yongaku 'unaka. Ma Jo'oungu ma Dutu koge'ena wodiai, ma ngale wosidumutu 'awi loa. Sababu ma 'orasi 'ipasa-pasa 'una wosabariokau ngaro 'o nyawa yosowonokau ma, so kowakihukumuwa. 26Ma ne'ena 'una wahukumu 'o sowono, ma ngale wosiwaiti 'awi loa. Ma ngekomo ge'ena 'una wosidumutu 'ato 'una wotiai de mita nago'ona yongaku 'o Yesusika, wosinyata 'ato 'ona ge'ena manga singina 'itiai. 27Sababu ge'ena koi'iwau ma titi ngone pomaie-ie. Ma titi 'okia ngone pomarimoioli de ma Jo'oungu ma Dutu? 'Ato ngano ngone padiai gee 'isilefoku 'o besesongoka gee 'o Musa wositota-totara? Ko'uwa. Ma 'ena duga sababu ngone pongaku. 28Sababu ngomi mianako 'o nyawa yomarimoioli de ma Jo'oungu ma Dutu ge'ena sababu yongaku ma Yesus Kristusika, so ko 'o besesongo gee 'o Musa wositota-totaruwa yamoteke. 29Bolo ma Jo'oungu ma Dutu gu'una ka 'o Yahudioka manga Jo'oungu ma Dutu? Bolo 'o nyawa 'iregu-reguwa mita? 'Una ge'ena ma goungu 'o nyawa 'iregu mita manga Jo'oungu ma Dutu. 30Sababu ma Jo'oungu ma Dutu duga kawomatengoka. 'Unau ge'ena so 'o Yahudioka yomarimoioli de de 'una sababu yongaku 'o Yesusika. De 'unau mita so 'o nyawa 'iregu yomarimoioli de de 'una, ge'ena mita sababu yongaku 'o Yesusika. 31Bolo ne'ena ma ngale? 'ato sababu ngone pongaku ma Kristusika, so ngone pa'umo 'o besesongo ma Jo'oungu ma Dutuno gee 'o Musa wositota-totara? Ko'uwa! So 'ena de nanga ngo-ngaku ge'ena, ngone pakalesangi 'o besesongo ge'ena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\