2 CORINTHIENS 7:9

9Dɛ̀ n nɑɑtimu di m̀mɔ̀nnì n di wɑ̃̀rimɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri dɛ̀ nɛ́ í tú n yɛ̃ ndi yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, dɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ di tee mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɛ̀ di cèètɛ kɛ tũ̀nnɛ Kuyie nkù dɔ́ ku kɔbɛ mmɔkɛ mɛɛ̀ yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ botí. N tũ n yí di cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More