2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10:15

15Kɛ̀ Yeuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́conɛ̀ Dekɑbu birɛ Yonnɑdɑbu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ n nɑɑtinɛ̀ n kɔ̃mɛ dɑ nɑɑtinɛ̀mɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Yonnɑdɑbu dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ dɑ nɑɑtinɛ̀mu. Kòo dɔ̀: Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ n nɑɑtinɛ̀mu, youtɛní ɑ nɔ̀ùtɛ̀! Kɛ̀ Yonnɑdɑbuu youtoo kòo ò dèenko o kpɑrìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More