2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10:19

19N yúǹní dibɔɔ̀ Bɑɑdi kó bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dì tũ̀. N yóó ɑ̃nnɛ́ dibɑnni diɛrì ndi, òmɔù bɑ́ nkpɑ, kɛ̀ wèè kpɑ bɛ̀ɛ ò kùɔ. Ò do dɔɔrinɛ̀ mɛciì mmɛ kɛ bo kuɔ Bɑɑdi kɔbɛ bɛmɔu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More