2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10:24

24Mɛm̀mɛ bɛ̀ tɑmɛ̀ kɛ bo fíé dibɔɔ̀ Bɑɑdi iwũɔ̃ kɛ́tuɔ. Dɛ̀ do sɔ̃́ nYeu òo mbɛnìtìbɛ̀ mbɛ sipísìni kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kɛ̀ wèè yóu kòo mɔù yentɛ́ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi! Bɛ̀ yóó we nkuɔ dɛ yiɛ̀ nkó difɔ̃̀tìrì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More