2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10:30

30Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Yeu kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ m̀ pɛ́nsìrì, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n do dɔ́ kɛ́ tɛ̀ dɔɔ̀mɛ̀, ɑ yɑɑ̀bí nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bíyúóó bo ntú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More