2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 13:23

23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ mbɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́wɛ̃ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu mɛ kpɛ́í. Kù í ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ dèè, kù mu ndo í bɛ̀ dootóo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More