2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 13:25

25Mɛm̀mɛ Yoɑkɑsi birɛ Soɑsii wɛ̃̀tɛ kɛ́cɔ́útɛ́mɛ̀ Asɑyɛɛdi birɛ Bɛnni-Adɑdi borɛ̀ yɛhɛkɛ̀ Asɑyɛɛdi do bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́fekɛ yɛ̀ o cicɛ Yoɑkɑsi borɛ̀, kɛ̀ Soɑsii wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́cɔutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More