2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 22:14

14Mɛm̀mɛ ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ nɛ̀ Ayikɑmmu nɛ̀ Akibɔɔ nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Asɑyɑ bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ onitipòkù Udidɑ borɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Kòo dɔù yètìrì tu Sɑdummu Tikifɑ birɛ, Adɑsi yɑɑ̀birɛ kòò bɑ̀ɑ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kóo nitipòkù do bo Sedisɑdɛmmu nwe, dicɛ̃kɑrì bɛ̀ tu dì: Dihɛì pɑ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ tɔ tì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More