2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 22:20

20Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkù tu kù bo ò òmpùnnɛ o yɛmbɛ̀ borɛ̀ bɑ̀mmùù, o nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛyɛi nkù yóó bɔntɛ́nímɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ tì nhò nɑ̀kɛ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More