2 SAMMUYƐƐRI 19:18

18Kɛ nɛínɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ Sibɑɑ wèè do pĩ nSɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú nɛ̀ o bí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìnùmmù nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ sipísìdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́co okpɑ̀ɑ̀tì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More