2 SAMMUYƐƐRI 19:23

23Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Abikɑii nɛ̀ o tebitɛ Soɑbu kɛ dɔ̀: Di kpɛti tú bɑ dɛ miɛkɛ Seduyɑ bí díndi? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ tí nɛnni, n yí dɔ́ n cɔú dìì yiè tikpɑ̀tì bɛ̀ɛ kuɔ Isidɑyɛɛribɛ kóo mɔù, we nyí yɛ̃́ yíe nkɛ dò mmíì tu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More