2 SAMMUYƐƐRI 19:3

3Diwɛ̀ì dìì do bɛ̀ bo bɛ̀ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ̀ dì nɛ́ nɑɑ́ ndidɑbònnì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í ndɛ yiè, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do kèèmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ o birɛ Abusɑdɔmmu kpɛ́í.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More