2 SAMMUYƐƐRI 19:36

36Yɛbie nsipísìni kóo nìtì tɛ̃́nkɛ kpɑɑ́ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ nɑɑti nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sɛɛɑ̀? M bo nɑ kɛ́nsɑ̃ntí tidiitì n yo ntì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ n yɔ̃mmɑ̀ɑ̀? N tɛ̃́nkɛ í yo bɛdèmbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kó mɛtɑmmɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì m bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́yóu kɑ̀ɑ nni ntɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More