2 SAMMUYƐƐRI 19:7

7A dɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɑ níí mbɛm̀bɛ kɛ níí mbɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́, ɑ bɛnkɛmu yíe nkɛ dò nhɑ kpɛti í bonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ ɑ ɑ̃ɑ̃̀pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. M bɑntɛ́mu yíe nkɛ dò mbɑ́ kɛ̀ ti do nku timɔu kɛ̀ Abusɑdɔmmu nkpɑɑ́ dɛɛ̀ nɑ ndɑ nɑɑti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More