2 SAMMUYƐƐRI 19:8

8N dɑ nɑ́ɑ́mmu, cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɑ̀ɑ í kɔ̀tɛ òmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó ndɑ bonɛ̀, bɛmɔu bɛ̀ bo cíɛ́tɛ́ kɛ nyènkɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ dɔkɛ dɑ yonkɛnɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nnɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́mɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More