ACTES 18:2

2kɛ mɑ́ɑ́nɛ̀ Sifu mɔù bɛ̀ tú wè Akidɑɑsi Pɔ̃ɔ̃ ɛì kou, kòò boní Itɑdii nɛ̀ o pokù Pirisiidi kɛ tùɔkɛní bɑ̀mbɑ̀. Kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Kododi do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Sifubɛɛ yɛ̀ Odommu kɛ̀ Pɔɔrii kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More