AMƆƆSI 8:11

11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo duɔ́ nkɛ̀ dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑnní. Dɛ̀ í tú dikònnì dìì ɔ̃ɔ̃ dɑ pĩ́ nkɑ̀ɑ di muciɛ̀ nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ sìì ɔ̃ɔ̃ dɑ pĩ́ nkɑ̀ɑ yɑ̃̀ mɛniɛ. N nɑ́ɑǹtì kó dikònnì ndi nɛ̀ ti kó sinɛ́yɛ̃ĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More