AMƆƆSI 8:12

12Bɛnìtìbɛ̀ bo nhɑ̀rì tipíìtì timɔu, kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ wɑnti kɛ bo keè n nɑ́ɑǹtì bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ tì pɛ̀tɛ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More