AMƆƆSI 8:14

14Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ pɑ̀rìkunɛ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii nɛ̀ Dɑnni kɔbɛ kó dibɔɔ̀ nɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ kó ditɔ̀nnì, bɛ̀ bo do bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ítɛ́ bìtì!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More