AMƆƆSI 8:3

3Dɛ yiè iyiɛ nyìì dìè ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ì bo nɑɑ́ nyɛkúdɑbùò, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ sṹṹ nkɛ́ncóú cóú tipíìtì timɔu, tinɑ́ɑǹtì í yó mbo dɛ yiè. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More