DANNIYƐƐRI 9:24

24Bɛ̀ bennɛ́ dimɔ̀nnì ndi diì tu yɛbie nsipísìyiekɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ bo ɑ nìtìbɛ̀ nɛ̀ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ tookperíi deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi, kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ɛ sɛ́ítɛ́ kɛ́nsíɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀. A yɑ̀ dɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ nɛ̀ Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ tìi dɔɔ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́wénkùnnɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More