DANNIYƐƐRI 9:25

25Ntɛ ɑ dò nkɛ́bɑntɛ́ tì kɛ tì yĩ̀ɛ̃́tɛ́: Kɛ́bennɛ́nɛ̀ bɛ̀ bɛ́i ndìì yiè dì bo wɛ̃tɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò mɑɑ́ kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ ndi. Dɛ kó difɔ̃nkúò yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ yɛ miɛkɛ dihɛì nɛ̀ di kó sicɛ̃kperí dɛ̀ bo mɑɑ́. Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ dɛ̀ yó nyóùmu mɛdiɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More