DANNIYƐƐRI 9:26

26Dɛ kó yɛbie nsipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, bɑ́ òmɔù í nhò pɑ̀tɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔù mɔù kɔtɛní nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ́pɔntɛ dihɛì nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ nyóó dentɛnɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò potɛ́. Ò nɛ́ yó ncɑɑ̀ritɛmu mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ kukó nkɛ́nhɔ̃mmɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tì tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ weè kpɛ́í nkɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More