DANNIYƐƐRI 9:4

4Kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ́ kù dɑ́ɑ nti cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ dɔ̀: Áú! Kuyie nkuù dɛu, kɛ kpeńnì. Fɔ̃́ nwèè tɑunnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nhɑ tɑnnɔ̀, bɑ́ ɑ ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃̀ mbɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́ bɛ kpɛ́í.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More