IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:11

11Kɛ̀ dí dɛ̀ tɔní kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ yu ku yètìrì. Diwɛ̀ì ndi bo mɛdiɛ̀ díndi nɛ̀ di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More