IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:15

15Di níí yóó kɔtɛ di Yiɛ̀ nKuyie kùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì ndi kɛ́bɑɑ́ ndɛ kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ yɛ̃́ kù di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di diitì pɛitɛ́ kɛ̀ di kpɛrɛ dɛmɔu yie nkɛ̀ diwɛ̀ì ndi bo mɛdiɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More