IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:16

16Dibenni bɛnitidɑɑbɛ̀ níí kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́bɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni nɛ̀ dididɛ̀ì bɑnni nɛ̀ titouti kpɛri, òmɔù bɑ́ɑ́ kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ o nɔu sitetìrì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More