IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:18

18Di tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìùbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te di duɔ́ nyɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, di botí tũmmɛ̀ itɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ mbekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More