IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:3

3Dɛ kó dibɑnni miɛkɛ di níí nyo mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, di níí nhò cɑ̀ɑ́ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ weè yó ndi denniní di do di mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ Esibiti. Kɛ yɛ̃́ di do yɛtìnímɛ̀ Esibiti kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ, di níí yó mmɛ nhɔ̃ kɛ denninní di do yɛ̀ dìì yiè Esibiti kó kɛtenkɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More