IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 16:8

8Dí ncɑ́ɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀, diyiè yiénnì dibɑnni denni dìì yiè kɛ̀ di tíí nkɛ́sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie kùù di te. Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More