IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 2:14

14Ti dɛ nyìtɛ́ Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ́ nyóó tuɔkɛ kukó nSedɛdi kɛ bo séntɛ́, kɛ̀ dɛ̀ ti túótɛ́ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀ni. Kɛ̀ ti do iti Kɑdɛɛsi-Bɑnnɛɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nɑ kɛ́kɔtɛ mudoò kɛ̀ bɛ̀ɛ kú bɛmɔu kɛ̀ ti mu nyí tùɔ̀kɛ Sedikoo. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yɛ̃ ndɛ̀ yó ndòmmɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More