IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 2:8

8Mɛm̀mɛ ti ìtɛ́mɛ̀ ti kɔbɛ Esɑyuu yɑɑ̀bí bɛ̀ɛ̀ bo Seii tɑ̃rì bɛ borɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́pɛɛ́nnɛ̀ kucɛ kùù yíɛ́ Edɑti nɛ̀ Esiyonni-Kebɛɛ tenkɛ̀, kɛ́tũnnɛ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ Mɔɑbu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More