IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:1

1Kɛ̀ Mɔyiisi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te di tɑnnɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ di yóó tiekɛ kɛ̀ kɛ bɛ̀ti ibotí ìì di sũnɛ̀, ìì tu Itiibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ. Ibotí inyi iyiekɛ̀ ìì di sũnɛ̀ kɛ di kpeńnìnɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More