IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:14

14Kù bo dɔɔ̀ di kó kubotí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ibotí tɛì. Di miɛkɛ onitidɔ̀ù mɔù bɑ́ mbo wèè bo yĩɛ̃kɛ ò bo pónnɛ́mɛ̀, tɛhɑ̃ũntɛ mɛ mbɑ́ mbo. Di wũɔ̃ miɛkɛ fɛ̀mɑfɛ̀ bɑ́ɑ́ ɑ̃ṹ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More