IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:24

24Kù yóó ɑ̃nnɛ́mu i kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ di nɔu miɛkɛ kɛ̀ dí bɛ̀ kùɔ kɛ̀ bɛ yètɛ̀ɛ kpɑ́nnɛ́ kutenkù miɛkɛ. Bɛ kóò mɔù í yóó dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú di ììkɛ̀ di yóó bɛ̀ kùɔmu pɑ́íí kɛ́ bɛ̀ dèè.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More