IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:25

25Dí cɔ́u mbɛ bɔɔtenkɑɑnìi, di bɑ́ɑ́ túótɛ́ bɛ̀ sì dɑ̀rì tìì mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɔɔ, di bɑ́ɑ́ dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́tiekɛ, dɛ̀ í yóó di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɛ̀ wùó nyisɔkɛ nyi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More