ƐSITƐƐ 2:3

3Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ́ dɛi bɛnìtìbɛ̀ ɑ tempɛ̃ nyimɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ tɛnitipocĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dihɛidiɛ̀ Susi, kɛ̀ Ekee ndɑkɛ bɛ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ duɔ̀ ndɛ̀ɛ̀ bo wénkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì. Ekee do tú bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wènwe kòò pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ bɛnitipòbɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More