OSEE 2:10

10Ò í bɑntɛ́ míì do ò duɔ̀mmɛ̀ mudiì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀. Kɛ̀ míì nhò duɔ̀ ntimɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ. Kòò dɛ̀ tòú kɛ dɔɔrinɛ̀ Bɑɑdi kó tibɔɔnɛntì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More