OSEE 2:7

7Bɛ yɔ̃ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ mbɛ, wèè bɛ̀ pɛitɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ri ifɛi kpɛrɛ ndɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: N dɔ́ kɛ́wɑmmú yɛdɑcĩɛ̃̀ kɛ̀ yɛ̀ nni nduɔ̀ mmudiì nɛ̀ mɛniɛ, kɛ n duɔ̀ ntipecìtì nɛ̀ mmupɑ̀ɑ̀konkperímù. Kɛ n duɔ̀ mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More