ESAII 42:16

16M bo niitɛ́ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kucɛ tì í yɛ̃́ kù, m bo tì kètɛ́nɛ̀ kucɛ tì í yɑ̀ kù, m bo ceetɛ dibiìnnì kɛ̀ dìì nɑɑ́ nkuwenniku, kɛ̀ n yĩ́ĩ́tí yɛfɔ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ɛnnɛ. Dɛǹdɛ n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀mɛ̀ dɛ̀ í yóó pɑɑ̀ n yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More