ESAII 42:22

22Ntɛ díndi kɛ̀ bɛ̀ ɛí di kpɛrɛ kɛ dì còńnɔ́ɔ, bɛ̀ di dií nyɛfɔ̃̀tɛ̀ nyɛ, kɛ̀ di duó yɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ di pĩ nkɛ kpetínnɛ́, bɛ̀ di do mudoò mmu kɛ fekù di kpɛrɛ òmɔù mɛ nyí di dɛɛrí, kɛ̀ bɛ̀ ɛí di kpɛrɛ bɑ́ òmɔù í bo wèè bo yĩ́ tɛ̃́nnɛ́nɛ̀ bɛ bɛ kpɛrɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More