SEDEMII 14:14

14Kɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi, míì í bɛ̀ tɔ̃nkoo, míì í bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó dinùù, míì í tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́. Bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi, mɛbɔɔkɔ̃mɛ, bɛ mɔ́mmɔmbɛ kó mɛsoùmmɛ̀ mmɛ bɛ̀ di nɑ́ɑ́mmɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More