SEDEMII 14:16

16Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ bo duó Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, mudoò nɛ̀ dikònnì dɛ kpɛ́í, bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì dɛ̀ bo kú, kɛ́nduɔ́ duɔ́ bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ bɛ̀ bo bɛ̀ kũnnɛ́ dɛ̀. N yóó bɛ̀ yietímu bɛ yonku kó tiyeti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More