SEDEMII 39:16

16Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Ebɛɛdi-Mɛdɛki Etiopii ɛì kou kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kunku tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù tu kù do nɑ̀kɛ́ tì di nhɛì kpɛ́í kù yóó tì dɔ̀ɔ̀mu dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì, tiyɛiti nti dɛ̀ í tú tisɑ̀ɑ̀tì. A yóó tì yɑ̀mu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More