SEDEMII 39:3

3Mɛm̀mɛ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ tɑmɛ̀ kɛ́kɑri dibòrì dɛ cuokɛ̀ kpɛri, bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Nɛdikɑdi-Sɑdɛtisɛɛ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ò tɑ̃́ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More