SEDEMII 39:4

4Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́cokɛ́ dihɛì kɛyènkɛ̀. Bɛ̀ do tũ̀nnɛ okpɑ̀ɑ̀tì pérímù kó kucɛ nku dibòrì dìì sokɛ́ iduotí idɛ́ cuokɛ̀ kɛ́tũnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More