JEAN 19:31

31Dɛ̀ do tú diyiè sɔnni ndi kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ bo wentɛ́ tɛom̀pùtɛ̀, kɛ̀ Sifubɛ nyĩɛ̃̀kù tɛom̀pùtɛ̀ bo nsɔ̃́mmɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ idɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ do mɑ́ɑ́nɛ̀ diyentɛ́bɑnni ndi, kɛ̀ Sifubɛɛ mɔɔ Pidɑti dinùù kɛ bo píɛ́ bɛ̀ bɑɑkɛ́ bɛ̀ tɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ́ bɛ̀ cṹũnní.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More