JEAN 19:6

6Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Yesu kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ we di mɔ́mmɔmbɛ kɛ́bɑɑkɛ́! Mí n yí yɑ̀ ò cɑ̀kɛ mù kɛ dò nti ò kùɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More