BƐBAATÍBƐ̀ 3:28

28Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì dɛborɛ̀ kɛ́heé ditɑ̃tɛheù Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tíí nkòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́mmu di dootitɔbɛ̀ Mɔɑbiibɛ, n tũnnɛnɛ̀! Ò yĩ mɛmmɛ kɛ́niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ do Mɔɑbiibɛ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɛpurɛ, kɛ́ bɛ̀ pĩ mbɛmɔu bɑ́ òmɔù í sèńtɛ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More